Sommeren er endelig kommet til Småland!!

Med Kr. Himmelfart og Pinsen, kom der endelig den varme som alle havde gået og ventet på og det var igen behageligt at opholde sig ude i den smålandske natur. Vinteren og især det våde forår har fyldt godt med vand i systemet og vi kan håbe på høj vandstand, så vi kan få glæde af de små åer langt ind i sæsonen.

Det gode solskinsvejr koster på vandstanden !!!

Det usædvanligt gode og tørre sommervejr først på sæsonen, har desværre givet den konsekvens at vi nu i nogen tid har måtte begrænse eller helt undlade sejlads på flere ruter. Således er strækningen fra Virestadsjön til Såganäs Sjön udelukket, da vandstanden både i åen og i særdeleshed i søen Steningen, er meget lav og umulig at passere.
Den sydlige del af åen, hvor der burde have været lidt gang i strømfald og fosser, er også reduceret til store forhindringer, hvor sejlads, samt landtransport er stærkt udfordret.
Så det bliver primært sejlads på søerne og indtil videre med mulighed for at sejle fra Möckeln og ned af åen til Gustavsfors. Man kan typisk starte turen i Såganäs Sjön i nærheden af Råshult, hvor der også er adgang til Såganäs Kanolejrplads.

Sæson 2023

Så har vi taget hul på et nyt år. Og til trods for at frosten stadig har magt, ser vi de første synlige tegn på at foråret så småt er på vej. Dagene bliver længere og vi begynder at se ind i en lysere og varmere tid. Der er nu ikke lang tid til, at sæsonens første kanoture kan tage sin begyndelse og vi igen kan nyde glæden ved at færdes på søer og vandløb i den skønne smålandske natur. Vi er klar til at tage imod jer alle. Om du skal på lejrtur med skolen, spejderne eller mødregruppen, turboholdet, eller den lille familie med voksne og børn. Der er en tur for alle, som nyder at være i naturen. Vi glæder os til at arrangere jeres kanotur.

Sæson 2022 på godt og ondt !

Endelig var vi igennem de fleste Corona udfordringer og verden omkring os lå igen åben. Med lidt tøven kom der igen gang i aktiviteterne og trods et mere beskedent aktivitetsniveau, fik vi igen sendt familier og grupper på kanotur.
Desværre havde vi haft en vinter og forår, med beskeden nedbør, så tidligt på sæsonen måtte vi undvære at sejle på de små og hyggelige å-stykker.
Tak til dem som valgte at bruge en del af deres ferie i det skønne Småland. På gensyn sæson 2023

Sæsonen 2021 kom til at stå i Coronaens tegn og vi kom aldrig igang.

Kære Kunder

Vi takker for den interesse I har vist og vi havde håbet at vi kunne få lidt aktivitet i den sidste del af sæsonen.

Desværre er vi nået til den beslutning at vi ikke åbner for aktiviteter henover sensommeren.

Håber at vi kan åbne helt normalt igen til næste år sæson 2022 når solen begynder at varme og frosten er gået af jorden.

Vi ses i 2022

Vi åbner tidligst for aktiviteter i sensommeren 2021

Vi har besluttet at afvente åbning indtil Sverige ikke længere er “orange” i udenrigsministeriets rejsevejledning.

Vi forestiller os, at der muligvis kan være en chance i sensommeren.

CORONA – Vi må igen udsætte sæsonstart 2021

underbroen
Som følge af Corona og de begrænsninger det giver i den måde som vi skal drive vores aktiviteter på, har det igen i år ikke været muligt for os at forberede vores normale sæsonstart.
Vi ser ind i en periode hvor det stadig er svært at vide hvornår vi kan vende tilbage til “normale” tilstande og igen kan indrejse til Sverige, uden restriktioner.
Trods flere henvendelser fra kunder som er helt klar og kun venter på GO fra de forskellige myndigheder, så ved vi endnu ikke hvornår de løfter resten af begrænsningerne og vi kan komme i gang med vores forberedelser.
Da vi gerne vil kunne tilbyde en tryg og sikker ferie, har vi derfor valgt at udskyde vores sæsonstart foreløbigt frem til udgangen af Juni måned.
Vi vil i den kommende periode følge hhv. de danske og svenske myndigheders anbefalinger, om hvordan vi skal forholde os fremadrettet og på det grundlag tage stilling til hvornår vi igen kan modtage kunder.

Fiskekort

Husk at du også kan fiske, vi kan også tilbyde salg af kanofiskekort.
Prisen for et fiskekort er kr. 150,- og det gælder en uge for en kano.
Det dækker for strækningen fra Virestad Sjön – Bergagårds broen, lige nord for Gustavsfors,
strækningen fra Ryssby Sjön og ned til Möckeln.