Det usædvanligt gode og tørre sommervejr først på sæsonen, har desværre givet den konsekvens at vi nu i nogen tid har måtte begrænse eller helt undlade sejlads på flere ruter. Således er strækningen fra Virestadsjön til Såganäs Sjön udelukket, da vandstanden både i åen og i særdeleshed i søen Steningen, er meget lav og umulig at passere.
Den sydlige del af åen, hvor der burde have været lidt gang i strømfald og fosser, er også reduceret til store forhindringer, hvor sejlads, samt landtransport er stærkt udfordret.
Så det bliver primært sejlads på søerne og indtil videre med mulighed for at sejle fra Möckeln og ned af åen til Gustavsfors. Man kan typisk starte turen i Såganäs Sjön i nærheden af Råshult, hvor der også er adgang til Såganäs Kanolejrplads.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.