Vores ture er koncentreret om den del af Helge-Å som går fra
Virestadsjön i Øst – Visseltofta eller fra Ryssby Sjön i Nord – Visseltofta

Overordnet kan man opdele åen i to typer.

Den stille og rolige uden de krævende udfordringer. Her kan alle være med uden forudgående kendskab.

Den mere aktionprægede tur med foss og en længere landtransport
Her er det bestemt en fordel som minimum at være letøvet og have siddet i en kano før.

OBS OBS OBS OBS OBS !!!
Der kan ikke sejles mellem Visseltofta og Skeingesjön, hvorfor det ikke er muligt at sejle hele vejen til Osby. Dette skyldes at dæmningen ved Hästberga Kraftværk i nov. 2010 brød sammen og derved tømte hele kraftværksdammen og sænkede vandstanden op ad åen betragteligt. Og i direkte konsekvens heraf blev der etableret et sejladsforbud på strækningen af Osby Kommune.
Om og hvornår kraftværket reetableres, ligger der ingen konkret information om på nuværende tidspunkt..

Startstedet ved længere ture er Virestadsjön, men der er mulighed for at starte og slutte turen flere forskellige steder. Der kan henover sæsonen være problemer med at sejle på den første del af ruten, idet der enkelte steder vil være så lidt vand at passage bliver meget vanskeligt. Et alternativt startsted kan f.eks. være Holmen nord for Möckeln