underbroen
Som følge af Corona og de begrænsninger det giver i den måde som vi skal drive vores aktiviteter på, har det igen i år ikke været muligt for os at forberede vores normale sæsonstart.
Vi ser ind i en periode hvor det stadig er svært at vide hvornår vi kan vende tilbage til “normale” tilstande og igen kan indrejse til Sverige, uden restriktioner.
Trods flere henvendelser fra kunder som er helt klar og kun venter på GO fra de forskellige myndigheder, så ved vi endnu ikke hvornår de løfter resten af begrænsningerne og vi kan komme i gang med vores forberedelser.
Da vi gerne vil kunne tilbyde en tryg og sikker ferie, har vi derfor valgt at udskyde vores sæsonstart foreløbigt frem til udgangen af Juni måned.
Vi vil i den kommende periode følge hhv. de danske og svenske myndigheders anbefalinger, om hvordan vi skal forholde os fremadrettet og på det grundlag tage stilling til hvornår vi igen kan modtage kunder.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.