Endelig var vi igennem de fleste Corona udfordringer og verden omkring os lå igen åben. Med lidt tøven kom der igen gang i aktiviteterne og trods et mere beskedent aktivitetsniveau, fik vi igen sendt familier og grupper på kanotur.
Desværre havde vi haft en vinter og forår, med beskeden nedbør, så tidligt på sæsonen måtte vi undvære at sejle på de små og hyggelige å-stykker.
Tak til dem som valgte at bruge en del af deres ferie i det skønne Småland. På gensyn sæson 2023

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.