CORONA – COVID-19 Udsætter sæsonstart 2020

underbroen
Som følge af Corona/ Covid-19 og de begrænsninger det giver i den måde som vi skal drive vores aktiviteter, har det ikke været muligt for os at forberede vores sæsonstart.
Vi ser ind i en periode hvor det på nuværende tidspunkt er svært at vide hvornår vi vender tilbage til “normale” tilstande og igen kan indrejse til Sverige.
På baggrund af den usikkerhed er der allerede mange der har valgt at annullere deres bookninger i denne sommer.
Da vi gerne vil kunne tilbyde en tryg og sikker ferie, har vi derfor valgt at udskyde vores sæsonstart foreløbigt frem til udgangen af Juli måned.
Vi vil i den kommende periode følge hhv. de danske og svenske myndigheders anbefalinger, om hvordan vi skal forholde os fremadrettet og på det grundlag tage stilling til om vi kan åbne lidt op i sensommeren.

Fiskekort

Husk at du også kan fiske, vi kan også tilbyde salg af kanofiskekort.
Prisen for et fiskekort er kr. 150,- og det gælder en uge for en kano.
Det dækker for strækningen fra Virestad Sjön – Bergagårds broen, lige nord for Gustavsfors,
strækningen fra Ryssby Sjön og ned til Möckeln.