Vi åbner tidligst for aktiviteter i sensommeren 2021

Vi har besluttet at afvente åbning indtil Sverige ikke længere er “orange” i udenrigsministeriets rejsevejledning.

Vi forestiller os, at der muligvis kan være en chance i sensommeren.

CORONA – Vi må igen udsætte sæsonstart 2021

underbroen
Som følge af Corona og de begrænsninger det giver i den måde som vi skal drive vores aktiviteter på, har det igen i år ikke været muligt for os at forberede vores normale sæsonstart.
Vi ser ind i en periode hvor det stadig er svært at vide hvornår vi kan vende tilbage til “normale” tilstande og igen kan indrejse til Sverige, uden restriktioner.
Trods flere henvendelser fra kunder som er helt klar og kun venter på GO fra de forskellige myndigheder, så ved vi endnu ikke hvornår de løfter resten af begrænsningerne og vi kan komme i gang med vores forberedelser.
Da vi gerne vil kunne tilbyde en tryg og sikker ferie, har vi derfor valgt at udskyde vores sæsonstart foreløbigt frem til udgangen af Juni måned.
Vi vil i den kommende periode følge hhv. de danske og svenske myndigheders anbefalinger, om hvordan vi skal forholde os fremadrettet og på det grundlag tage stilling til hvornår vi igen kan modtage kunder.

Fiskekort

Husk at du også kan fiske, vi kan også tilbyde salg af kanofiskekort.
Prisen for et fiskekort er kr. 150,- og det gælder en uge for en kano.
Det dækker for strækningen fra Virestad Sjön – Bergagårds broen, lige nord for Gustavsfors,
strækningen fra Ryssby Sjön og ned til Möckeln.