Bestilling:
Bestilling foretages skriftligt til KANO•EKSPRESSEN og er bindende. Hvorefter vil du modtage en lejeaftale.
Depositum:
Når du har bestilt kanoerne skal der indbetales et depositum på 50 % af den samlede pris, seneste 5 dage efter fakturadato.
Restbeløbet:
Restbeløbet skal være os i hænde senest 1. måned før afrejse, uden påkrav fra vores side.
Bestiller du mindre end en måned før, skal hele beløbet indbetales senest 5 dage efter fakturadato, dog ikke senere end den dato udlejning finder sted.
Ansvarsbestemmelser:
Du vil ikke blive draget til ansvar for skader opstået, som følge af alm. brug eller slitage. Men ved skader opstået grundet misbrug, forsømmelser eller hærværk fra deltagernes side, vil KANO EKSPRESSEN forlange det beskadigede udstyr erstattet.
Ændringer:
Ændringer i en bestilling skal aftales telefonisk eller skriftligt senest 1. uge inden afrejse. Ved telefonisk kontakt notér venligst hvem du har aftalt ændringen med.
Afbrydelse af turen:
Det er som hovedregel ikke muligt at afbryde turen undervejs. Skulle det være påkrævet står vi naturligvis til rådighed, men vil kræve evt. omkostninger dækket.
Afbestilling:
Ved afbestilling mere end 1. måned før medfører et afbestillingsgebyr på kr. 75,00 pr. kano. Afbestilling mindre end 1. måned inden afrejse, medfører tab 25%, fra 14 dage til 1. uge før afrejse medfører tab af depositum. Under en uge medfører tab af hele beløbet
Det betragtes ikke som afbestilling såfremt man blot undlader at betale fremsendt lejeaftale.
Afbestilling skal altid meddeles skriftligt.