Vi har ikke noget ledigt i juli måned.
Da vi sidste år måtte aflyse en del ture i både juli og august som følge af ekstrem lav vandstand,
samt et generelt bål forbud i området, som først blev ophævet medio august, har vi valgt
ikke at booke nogen ture i august på nuværende tidspunkt.
Vi vil overvåge situationen og tage stilling sidst i juli om vi fortsætter eller lukker resten af sæsonen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.